Gửi tin nhắn
Chính sách bảo mật
Thông báo Pháp lý và Chính sách Bảo mật
Mệnh đề nhắc nhở
Vui lòng nhắc nhở khách hàng của chúng tôi: vui lòng đọc và hiểu kỹ tuyên bố này trước khi sử dụng các dịch vụ của nền tảng.
Dongguan Drow Precision Alloy Co., Ltd.dxác nhận rằng, liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng, đối tác kinh doanh, nhân viên, v.v. của chúng tôi, chúng tôi tuân thủ luật pháp, quy định và các quy tắc khác liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân.Chúng tôi cũng thiết lập các quy tắc và hệ thống của riêng mình, đồng thời cung cấp, thực hiện và duy trì chính sách bảo mật của chúng tôi như được đề cập bên dưới.
Trách nhiệm hữu hạn
Chúng tôi chịu trách nhiệm về nội dung tải lên của chính chúng tôi trong khuôn khổ pháp luật;chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tuyên bố nào của người dùng.
Chính sách bảo mật
Chúng tôi tôn trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.Khi bạn sử dụng các dịch vụ do nền tảng cung cấp, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật này.Chính sách bảo mật này bao gồm các điều khoản của chúng tôi đối với việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.Chúng tôi khuyên bạn nên đọc toàn bộ chính sách này để giúp bạn hiểu cách duy trì quyền riêng tư của mình.Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được công bố trên nền tảng.Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ nội dung nào của chính sách bảo mật này, bạn sẽ ngay lập tức ngừng sử dụng các dịch vụ nền tảng.Bằng cách tiếp tục sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của nền tảng, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, lưu trữ và chia sẻ thông tin của bạn một cách hợp pháp theo chính sách bảo mật này.
Sử dụng cookie
Để mang đến cho bạn trải nghiệm truy cập dễ dàng hơn, khi bạn truy cập các trang web liên quan đến nền tảng của chúng tôi hoặc sử dụng các dịch vụ do nền tảng cung cấp, chúng tôi có thể sử dụng cookie, flash cookie hoặc bộ nhớ cục bộ khác được cung cấp bởi trình duyệt của bạn hoặc các ứng dụng liên quan (gọi chung là "Cookie") để cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng và dịch vụ được cá nhân hóa.Vui lòng hiểu rằng một số dịch vụ của chúng tôi chỉ có thể được thực hiện bằng cách sử dụng "cookie". Bạn có thể sửa đổi việc chấp nhận cookie hoặc từ chối cookie nếu trình duyệt của bạn hoặc các dịch vụ bổ sung của trình duyệt cho phép, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến quyền truy cập an toàn của bạn vào các trang web liên quan đến nền tảng và các dịch vụ được cung cấp bởi nền tảng.
Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn
Để bảo vệ an ninh thông tin của bạn, chúng tôi cố gắng thực hiện tất cả các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn, trong trường hợp rò rỉ, hư hỏng hoặc mất mát thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn ở SSL, lưu trữ mã hóa thông tin, kiểm soát truy cập trung tâm dữ liệu. quản lý nhân viên hoặc người thuê ngoài có thể bị lộ thông tin của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký các thỏa thuận bảo mật với họ, thực hiện các biện pháp kiểm soát quyền hạn khác nhau tùy thuộc vào vị trí và giám sát hoạt động của họ.
Bảo vệ trẻ vị thành niên
Chúng tôi coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên.Nếu bạn là trẻ vị thành niên, chúng tôi khuyên bạn nên yêu cầu người giám hộ của mình đọc kỹ chính sách bảo mật này và sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp thông tin cho chúng tôi với tiền đề là có được sự đồng ý của người giám hộ của bạn.